Click to listen highlighted text!


ONZE VACATUREBANK

Werken aan werk

Cosis ondersteunt mensen met een beperking om ook in een regulier bedrijf hun talenten te kunnen ontwikkelen.

Mensen met een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben talenten. Talent dat binnen een werkplek in een regulier bedrijf of instelling prima tot z'n recht kan komen. We willen deze groep de kans bieden om mee te kunnen doen. Uiteraard met ondersteuning van Cosis.

Maatwerk
Een trajectbegeleider/jobcoach van Cosis helpt cliënten bij het vinden, uitvoeren en behouden van werk. Samen met de cliënt onderzoeken we waar  interesses liggen, wat mogelijkheden zijn en welke ondersteuning er nodig is. We stellen doelen op die we vastleggen in een persoonlijk ondersteuningsplan. We betrekken familie en naasten zoveel mogelijk bij dit plan.

Begeleid werken
Cosis begeleidt mensen naar werk. We leggen contact met een werkgever en gaan indien wenselijk mee naar het kennismakingsgesprek. We zorgen ervoor dat er op de werkplek voldoende aandacht en begeleiding voor een cliënt is. De begeleider komt geregeld langs om te kijken hoe het gaat en heeft voortgangsgesprekken met de cliënt en zijn werkgever. Ook de mogelijkheden voor betaald werk kunnen worden onderzocht.

Als het anders loopt
Het kan zijn dat iemand na tijdje ander werk wil. Of dat er meer ondersteuning nodig is. Of dat het zo goed gaat, dat iemand zelfstandiger kan werken. We bespreken regelmatig hoe het gaat. Met de cliënt, zijn naasten (indien gewenst), maar ook met de werkgever. Wanneer nodig stellen we het ondersteuningsplan van cliënten bij.


Mooi voorbeeld van begeleid werken buiten Cosis
Meer informatie over begeleid werken bij Cosis?Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.

Werken buiten Cosis

Click to listen highlighted text!